top of page
מריה בר עיצוב פנים סלון עיצוב פנים במרכז
אדריכלות

 

אדריכלות עבורי היא איזון וקורדינאציה בין אסטטיקה, יעילות ועמידות. היא עוסקת בתכנון ועיצוב חללים לשימושם של בני אדם למטרות מגורים, תעסוקה או בילוי. בין אם היא מתערבת במבנה קיים או יוצרת אותו מחדש, האדריכלות מתייחסת לסביבה, לאקלים, לתנאי התאורה, לדרישות הלקוחות, לצרכים העתידיים וגם להנחיות הרשויות. ככזו, מוטב שתתחשב בטווח הארוך ותישמר מהיצמדות לטרנדים עכשווים. תכנון וסגנון מקורי עשוי לשמור על רלוונטיות המבנה לאורך שנים.

 

אחד הנושאים החשובים ביותר בתכנון הוא התחשבות מירבית בפרקטיות בעיני אלו שעתידים לגור במבנה. לכל אדם יש הרגלים שונים וייחודים ואדריכלות מקצועית מתחשבת ולומדת אותם. אני מקפידה לעשות זאת בעזרת תהליך היכרות מעמיק עם הלקוחות ורצונותיהם (ראו לדוגמא את שאלון ההיכרות).

 

 • בנייה חדשה ותוספות בנייה:

  • תכנון מוקדם: בניית פרוגראמה, גיבוש חלוקה פנימית וחזיתות.

  • תכנון סופי: תכניות בקנ"מ 1:100, הכנת תוכניות עבור הרשויות (גרמושקה), טיפול בקבלת היתר בנייה.

  • טיפול בתוכניות פיתוח, סכמת ביוב, אישור תוכנית מרחב מוגן בהג"א.

  • תוכניות מפורטות: הכנת תוכניות עבודה בקנ"מ 1:50 ותאום תוכניות עם היועצים השונים.

  • תוכנית מיקום נקודות חשמל, מפרטים טכניים כלליים ומיוחדים.

  • פיקוח עליון - בדיקת תכנון מול ביצוע, הנחיות קבלנים ואישור שלבים בביצוע.

  • קבלה סופית של המבנה וקבלת תעודות גמר ברשויות

 • אדריכלות פנים - לשיפוץ ולדירות חדשות מקבלן, חלוקה מחדש, תוכניות ביצוע לאנשי מקצוע, השבחת נכסים ועוד.

 • חוות דעת מקדימה - לפני קנייה, לפרטיים, משקיעים ויזמים. בדיקת היתכנות השיפוץ, ההרחבה או ההסבה.

bottom of page